60x90

Kích thước của tranh chưa bao gồm khung bên ngoài.

Hiển thị một kết quả duy nhất