6cay02

Tranh hiện đại vẽ bằng chất liệu Acrylic 3D trên nền vải chuyên dụng.

1.500.000,00

6cay02

Mô tả

Tranh hiện đại vẽ bằng chất liệu Acrylic 3D trên nền vải chuyên dụng.

Thông tin bổ sung

Kích thước